Addysg TUC

Share this page

Addysg TUC yng Nghymru

Mae Gwasanaeth Addysg TUC Cymru yn cynnig hyfforddiant achrededig o safon uchel i:

  • gynrychiolwyr undeb
  • cynrychiolwyr iechyd a diogelwch
  • cynrychiolwyr dysgu dan arweiniad undeb
  • cynrychiolwyr cydraddoldeb
  • cynrychiolwyr gwyrdd

Mae hyfforddiant ar gael mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru, yn cynnwys Casnewydd, Caerdydd, Maesteg, Port Talbot, Pontypridd, Abertawe, Merthyr Tydfil, Wrecsam a Bangor.

Gallwch bori drwy fanylion y cyrsiau sydd ar gael yn  http://www.unionlearn.org.uk/our-courses neu gallwch lawrlwytho’r llawlyfr cyrsiau cyfredol, cyrsiau achrededig ar gyfer cynrychiolwyr undebau llafur (Medi 2016 i Orffennaf 2017.

Digwyddiadau a chyfarfodydd briffio

Er mwyn helpu cynrychiolwyr i ddatblygu a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf, mae Gwasanaeth Addysg TUC Cymru hefyd yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau a chyfarfodydd briffio 1 diwrnod ar gyfer cynrychiolwyr yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cynhadledd flynyddol Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch, cynhadledd Ddiweddaru i Gynrychiolwyr, Ysgol Benwythnos BME ac Ysgol Haf i Ferched. 

I gael gwybodaeth lawn, ewch i wefan Addysg TUC Cymru 

Welsh