Climbing Frame

Rhannu’r Dudalen Hon

Mae Climbing Frame yn wefan ac yn offeryn ar-lein a grëwyd yn  benodol ar gyfer CDU.  Fe’i datblygwyd gan ein cydweithwyr yn  unionlearn  er mwyn helpu i gefnogi dysgwyr a hyrwyddo dysgu yn y gweithle.

Climbing frame

Defnyddio’r ardal Themâu Dysgu er mwyn:

 • Pori drwy destunau dysgu ar bob agwedd o waith CDU yn cynnwys cydraddoldeb, cefnogi dysgu  50+, prentisiaethau a llawer, llawer mwy
 • Chwilio am dermau, dogfennau a darparwyr penodol
 • Cysylltu ag adnoddau o safon yn cynnwys taflenni a phosteri y gellir eu lawrlwytho, ac amrywiaeth o wefannau defnyddiol

Defnyddio’r ardal Rheoli Dysgwyr er mwyn:

 • Storio gwybodaeth cysylltu yn ddiogel ar gyfer dysgwyr - dim mwy o golli gwaith papur!
 • Creu llwybrau dysgu drwy ddatblygu Climbing Frame a chynllun gweithredu ar gyfer dysgwyr
 • Cynhyrchu amrywiaeth o adroddiadau wedi’u teilwra y gellir eu hallforio

Defnyddio ardal Fy Nodiadau er mwyn:

 • Teipio’n rhydd a chadw unrhyw wybodaeth o’ch dewis yn ddiogel
 • Creu a chadw rhestrau o bethau i’w gwneud a rhestrau o gysylltiadau
 • Cadw eich holl wybodaeth mewn un man, yn ddiogel ac wedi ei gwarchod â chyfrinair

Gallwch hefyd:

 • Ganfod dolenni i gyrsiau ar-lein am ddim
 • Argraffu ffurflenni ar gyfer pan nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur
 • Cael mynediad i’r safle drwy ap ar eich ffôn clyfar neu dabled
 • Ymrestru gyda, a chwblhau TUC eNotes defnyddiol (cyrsiau byrion)

Mae llawer mwy o wybodaeth a hyfforddiant llawn, am ddim ar gael i bob CDU yng Nghymru - cysylltwch â Linsey Imms limms@tuc.org.uk

Er mwyn cofrestru ac i weld  drosoch eich hun, ewch i www.climbingframe.unionlearn.org.uk 

Welsh