Contact Us

Rhannu’r Dudalen Hon

Wales TUC Cymru
3rd Floor
Unite Building
1 Cathedral Road
Cardiff CF11 9SD

Tel: 029 2034 7010
Fax: 029 2022 1940

To email Wales TUC Cymru please contact: wtuclearn@tuc.org.uk

Gwasanaethau Dysgu

Cyfrifoldeb cyffredinol am Wasanaethau Dysgu: Rheoli Gwasanaethau Dysgu, strategaeth ddysgu, cyswllt Gwasanaethau Dysgu â Llywodraeth Cymru, meithrin partneriaethau â rhanddeiliaid.

Siân Cartwright e: scartwright@tuc.org.uk​ t:029 2034 7010​

Swyddogion Datblygu

Mae Swyddogion Datblygu (SD) yn gweithio gydag undebau, cyflogwyr, darparwyr dysgu, cynghorau sgiliau sector a phartneriaid a rhanddeiliaid dysgu/hyfforddiant/addysg eraill er mwyn hyrwyddo, datblygu a chefnogi mentrau dysgu yn y gweithle dan arweiniad undeb ar draws eu rhanbarthau. Drwy ddefnyddio eu cysylltiadau eang a’u gwybodaeth leol maent yn gallu darparu ystod eang o wybodaeth, cyngor ac arweiniad mewn perthynas â chyfleoedd cyllido dysgu yn y gweithle, rhaglenni prentisiaethau, cytundebau dysgu a chronfa Ddysgu Undebau Cymru (CDdUC). Mae gan bob Prosiect CDdUC SD penodedig. Gweler adran SD i gael mwy o wybodaeth.

Caerdydd a’r cylch
Deri Bevan  e: dbevan@tuc.org.uk t:07769 971 336

Gogledd Cymru
Barbara Hale e: bhale@tuc.org.uk t:07747 775 393

Gorllewin Cymru
Roger Jones e: rjones@tuc.org.uk t:07833 158 627

Canolbarth Cymru 
Mark Rees e: mrees@tuc.org.uk t:07766 250 082

Casnewydd a’r Cymoedd 
Kevin Williams e: kwilliams@tuc.org.uk t:07747 775 658

Swyddog Prosiect

Mae’n gyfrifol am gyfarfodydd Rhwydweithiau Rhagoriaeth CDU, Newyddion Rhwydwaith a Gwobr Ansawdd TUC Cymru.
Bernice Waugh e: bwaugh@tuc.org.uk t:07917 415 601​

Gweithwyr Prosiect

Cymorth a Datblygu CDU.  Cymru Gyfan
Linsey Imms e: limms@tuc.org.uk​ t:07766 250 827​
Mae’n gyfrifol am bopeth sy’n ymwneud â Chynrychiolwyr Dysgu Undebau: datblygu CDU, trefnu cynadleddau, mentrau a chynhyrchion ar gyfer CDU a chefnogi cynnal Gwobr Ansawdd TUC Cymru.

Cymru gyfan
Jo Rees e: jrees@tuc.org.uk t:07786 515 897
Mae’n gyfrifol am goladu astudiaethau achos, trefnu digwyddiadau a chefnogi cynnal Gwobr Ansawdd TUC Cymru ac Addysg Undebau Llafur

Cymorth CDdUC. Cymru gyfan 
Katrina Wood e: kwood@tuc.org.uk t:07799 414  843
Mae’n gyfrifol am holl gymorth gweinyddol prosiectau CDdUC, cyfathrebiadau cyfryngau cymdeithasol a’r wefan.

Sgiliau Hanfodol
Mae’n gyfrifol am: cymorth i CDU, dysgwyr a chyflogwyr a gweithio gyda darparwyr er mwyn annog a datblygu pob agwedd o ddysgu sgiliau hanfodol.

Canolbarth a Gogledd Cymru
Angela Baugh e: abaugh@tuc.org.uk, t:07717 307 265

Sgiliau Hanfodol De a Gorllewin Cymru
Anne Jenkins e: ajenkins@tuc.org.uk, t:07827 321 725, mae hefyd yn cefnogi cynnal Gwobr Ansawdd TUC Cymru.

Addysg TUC Cymru

Ffôn: 029 2034 7010 Mwy o gysylltiadau Addysg Undebau Llafur (AULl)

Welsh