Wrexham Glyndwr University Open Day

Share this page

With our first open day of 2018 just a few weeks away, we wanted to let you know about the packed schedule of talks, tours and events we've got planned for you. 

Taking place from 10am to 2pm on 3 March 2018, you'll be able to discover everything Wrexham Glyndwr University has to offer you through the exciting day we have planned.

Our open day schedule includes: 
•    A welcome address to Wrexham Glyndwr University from Deputy Vice-Chancellor Professor Claire Taylor 
•    Talks and tours covering accommodation, campus facilities and specific subject areas
•    One-to-one advice on student funding and welfare, personal statements, interview guidance and much more.
Tap here to check out the full schedule

You'll also have the chance to be among the very first people to check out our brand new social learning space 'The Study'. We're currently hard at work getting this exciting new development ready to launch, which you'll be able to see alongside our upgraded catering facilities and much more!

Gan fod ein diwrnod agored cyntaf yn 2018 ychydig wythnosau i ffwrdd, roeddem am roi gwybod ichi am yr amserlen brysur o sgyrsiau, teithiau a digwyddiadau rydym wedi eu paratoi ar eich cyfer. 

Yn digwydd o 10am i 2pm ar 3 Mawrth 2018, byddwch yn gallu darganfod popeth sydd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i’w gynnig ichi ar y diwrnod cyffrous rydym wedi ei drefnu.

Mae amserlen ein diwrnod agored yn cynnwys: 
•    Anerchiad croeso i Brifysgol Glyndwr Wrecsam gan y Dirprwy Is-ganghellor Yr Athro Claire Taylor 
•    Sgyrsiau a theithiau sy’n ymdrin â llety, cyfleusterau campws a meysydd pwnc penodol
•    Cyngor un-i-un ar gyllid a lles myfyrwyr, datganiadau personol, cyfarwyddyd cyfweld a llawer mwy.
Cliciwch yma am yr amserlen lawn. 

Byddwch chi hefyd yn cael y cyfle i fod ymlith y bobl gyntaf i gael gweld ein man dysgu cymdeithasol newydd sbon 'Yr Astudiaeth'. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn sicrhau bod y datblygiad cyffrous newydd hwn yn barod i’w lansio, a chewch ei weld ochr yn ochr â’n cyfleusterau arlwyo uwchraddedig a llawer mwy!

Book Your Place Now


 


     


 

Undefined